Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.
YIT skal bygge Jølstra kraftverk.

YIT skal bygge Jølstra kraftverk.

YIT er eit selskap med hovudkontor i Helsingfors, men det er YIT Norge AS som skal ha arbeidet med kraftverket i Jølstra.

Der skal det drivast sju km med tunnel og byggast kraftstasjon i fjell. Kraftverket skal produsere 233 GwH straum og skal stå ferdig i 2o20.

Oppstart no

– Vi er svært glade for at vår langsiktige strategi gir resultat i å bli tildelt eit slikt oppdrag. Ved å bidra i samhandling med byggherre og konsulent til å utvikle ytterlige risikooptimalisering og prosjektforbedring, viser at vår kompetanse gir meirverdi for oppdragsgjevar, fortel Stian Andreassen, anleggsdirektør i YIT Norge AS til Bygg.no.

– Prosjektet vil starte opp før sommerferien med tilrigging og klargjering. Vi har planlagt oppstart på tunellarbeid allereie i slutten av august, seier Ola Kvammen, prosjektsjef tunell i YIT. Han er også klar på at dette er eit stort vasskrafts prosjekt som passar godt inn selskapet si portefølje og strategi.

Anleggsdirektør i YIT Norge AS, Stian Andreassen, er klar for anleggsstart i Jølstra.

Footer