Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Tips: Søk etter ei bedrift, ein bransje eller ein stad i Jølster kommune

Maskinentreprenør Jostein Sunde AS

Maskinentreprenør Jostein Sunde AS

6843 SKEI I JØLSTER, Norge

Jostein Sunde as vart starta i 1976. I dag er vi 16 ansette med brei erfaring. Vi tilbyr graving, boring, sprenging, transport, knusing og masseleveranse.
Våre kundar er alt frå privatpersonar til riksentreprenørar og statlege selskap. Omsetnad er ca 25 mill.

Vi leverer til rett pris, til rett tid, med rett kvalitet.

Natursteinsmuring

Plastring

VA-anlegg

Steinbrot

Spesialtransport

Massetransport

Boring

Kraftverk

Veganlegg

Tomter

Knusing

TK 2 Grunn og landskapsutforming

Godkjent opplæringsbedrift

MEF-medlem

Startbank

 

 

Kontaktperson

Stein Åge Sunde

90744374

http://jostein-sunde.com

Referanser

Vi er her
6843 SKEI I JØLSTER

Footer