Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Tips: Søk etter ei bedrift, ein bransje eller ein stad i Jølster kommune

Jølster Landbrukstenester SA

Skaffe avløysing slik at medlemene får regelmessig fritid, avlastning i onnetider og avløysinger under sjukdom m.v. Laget kan og administrere/koordinere andre former for samarbeidstiltak, som kan vere med å betre medlemene sitt driftsresultat, arbeidssituasjon og velferd. Det kan og vere naturleg å yte andre tenester som styrkjer landbruket, eller vere utviklande for lokalmiljøet.

Vi er her

Footer