Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.
Åtte tilbod på Bjørset-Skei

Åtte tilbod på Bjørset-Skei

Stort sprik mellom høgaste og lægste tilbod

Implenia er et entreprenørselskap som spesialiserer seg på komplekse infrastrukturprosjekter i Skandinavia, heiter det på selskapet si heimeside.

Under tilbodsopninga fredag hadde selskapet med 700 tilsette det klårt lågaste tilbodet med 319 mill. Som nummer to kom eit arbeidsfellesskap mellom Bertelsen & Garpestad og Metrostav fra Tsjekkia med ein pris på 372,7 mill. Det tsjekkiske firmaet er det eneste utenlandske som deltek i konkurransen.

Dei andre som leverte tilbod på Bjørset skei var desse:

Vassbakk & Stol            378,3 mill.

K. A. Aurstad                 389,9 mill.
Hæhre Entreprenør     399,9 mill.
Kruse Smith                   431,9 mill.
Drange Maskin              434,3 mill.
Veidekke                         439,6 mill.

Som dette syner så var det stort sprik mellom lægste og høgaste tilbod.

Svein Reidar Dale vil bli oftare og oftare å sjå på Skei framover.

Om ikkje lenge kan prosjektleiar Svein Reidar Dale starte bygginga av ny E-39 Bjørset-Skei

Åtte entreprenørar har synt interesse for å bygge E-39 Bjørset - Skei

Åtte entreprenørar har synt interesse for å bygge E-39 Bjørset – Skei

Footer