Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Bli medlem

Det lønner seg å bli medlem. Som medlem i Jølster Næringsforum får du vere med i Næringskatalogen der du kan presentere verksemda di saman med andre næringsdrivande i Jølster Kommune. Næringskatalogen skal brukast aktivt som ein markedsføringskanal målretta inn mot beslutningstakarar hos relevante aktørar som ønskjer å kjøpe varer og tenester i Jølster.

Bli medlem

Gjer som Ivar A. Sunde AS, bli medlem i dag!

Ivar A. Sunde AS

Footer