Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller synspunkt vedrørande næring i Jølster, ta kontakt.

E-post: jolster.neringsforum@enivest.net

Kontakt oss

Personvern og informasjonskapslar.

Bli medlem

Det lønner seg å bli medlem. Som medlem i Jølster Næringsforum får du vere med i Næringskatalogen der du kan presentere verksemda di saman med andre næringsdrivande i Jølster Kommune. Næringskatalogen skal brukast aktivt som ein markedsføringskanal målretta inn mot beslutningstakarar hos relevante aktørar som ønskjer å kjøpe varer og tenester i Jølster.

Bli medlem

Gjer som Påfyll Jølster, bli medlem i dag!

Påfyll Jølster

Vi er her
E39 60
6843 Skei i Jølster

Footer